Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. INFORMACIÓ A l'USUARI

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
PARC DEL GARRAF SPORT, AIE és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Per a què tractem les teves dades personals?

 • Per a mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

 • Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la següent forma:
 • Amb el consentiment de l'USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests.

 

A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

 

Tractament de dades de MENORS D'EDAT

Els formularis de captació de dades contingudes en aquest lloc web no van dirigits a menors de 16 anys. Hauran de ser els titulars de la pàtria potestat o tutela del menor els qui autoritzin el tractament de les dades del nen.

SI TENS MENYS DE 16 ANYS, NO POTS FACILITAR LES TEVES DADES PERSONALS EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA Al TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T'AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I QUE T'ACLAREIXIN TOT ALLÒ QUE NO ENTENGUIS.

Farem els esforços raonables per a verificar que el consentiment hagi estat donat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible. A aquest efecte es podrà sol·licitar una direcció de contacte d'aquells als qui poder-nos dirigir. Podrem en qualsevol moment contactar-te per a comprovar que realment tens l'edat que has informat en el corresponent formulari de registre. Podrem sol·licitar-te la còpia del DNI concedint-te un termini perquè ens ho facis arribar. L'incompliment del termini o el no lliurament de qualsevol evidència requerida per *Parc del Garraf ens permetran bloquejar el teu compte fins que demostri ser major de 16 anys.

 

Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu
 • tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
 • no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: PARC DEL GARRAF SPORT, AIE. Rambla GUIPÚSCOA, 27 - 08018 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@parcdelgarrafsport.com

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI
Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

 

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots consultar el document detallat clicant AQUÍ I/O dirigir-te al RESPONSABLE a través de PARC DEL GARRAF SPORT, AIE. Rambla GUIPÚSCOA, 27 - 08018 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@parcdelgarrafsport.com